Sản phẩm chi tiết

Hộp số PEIGONG.

1 Loại: Motor 3 phase

Thông tin cơ bản:

Hộp số cốt dương
Model: PA và PB
Tỉ số tuyến: 1/5-1/60

Hộp số cốt âm
Model: PNMRV
Tỉ số tuyến: 1/5-1/100