Sản phẩm chi tiết

Motor MITSUBISHI


2 Loại: Motor 1 phase | Motor 3 phase

Hình dáng: Vỏ khía | Vỏ tròn

Thông tin cơ bản:

Vỏ khía
Công suất: 3 HP ->10 HP
Volts: 220/380 và 380/660
Hz: 50/60
Pole: 2-4-6
Frame: 63M-132M
IP: 55
Class: F
Chân trục đế quang

Vỏ tròn
Công suất: 1/4 HP ->2 HP
Volts: 220/380
Hz: 50/60
Pole: 4
IP: 55
Class: F