Sản phẩm chi tiết

Motor giảm tốc PEIGONG.

2 Loại: Motor 1 phase | Motor 3 phase
Thông tin cơ bản:

Chân đế
Model: GH
Công suất: 1/8HP ->7,5 HP
Tỉ số tuyến: 1/5-1/1800

Mặt bích
Model: GV
Công suất: 1/8HP ->7,5 HP
Tỉ số tuyến: 1/5-1/1800